Szkolenia

Adresatami tej oferty są osoby związane z nauczaniem języka polskiego: nauczyciele i multiplikatorzy.

Na tej stronie uzyskają Państwo informacje na temat możliwości dokształcania.