Linki

Jeśli masz pomysł i chcesz zrealizować projekt związany z jęzkiem polskim zachęcamy do kontaktu z następujacymi grantodawcami:

Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów

http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/Beauftragterfuer

KulturundMedien/europa/dtpolKulturaustausch/_node.html#doc400948bodyText4.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie

http://www.berlin.polemb.net/

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

http://www.fwpn.org.pl/

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

http://www.dpjw.org/

Euroregion Pro Europa Viadrina

http://www.euroregion-viadrina.de/cms/front_content.php

 

Polecamy również: